O. Lund-Johansen.

Oluf Lund-Johansen er nok den person, som har betydet mest for dansk radiolitteratur. Han blev født d. 25. december af trikotagehandler J. Chr. Johansen. Blev ansat i Telegrafvæsenet i 1909 og rejste i 1911 til London, hvor han var ansat i Store Nordiske Telegrafselskab i et år. Blev genansat i Telegrafvæsenet i 1912, hvor han var indtil 1927. Lund-Johansen oprettede Københavns Radiotelegrafskole i 1915, hvor han var forstander til 1926. Derudover var han var tilknyttet redaktionen at Radiolytteren i bladets levetid fra 1925 til 1937, og var ansvarshavende redaktør af Populær Radio fra det første nummer i 1928 til 1965. Men han fortsatte i redaktionen indtil juli 1970. Han skrev derudover mange bøger om radio og radioteknik, udgivet på flere forlag, først G. E. C. Gads Forlag, derefter Steen Hasselbalchs Forlag, V. Pios Boghandel Povl Branner og senere, da han blev fast tilknyttet Berlingske (Radiolytteren og Populær Radio), på Berlingske Forlag, for til sidst at udgive bøgerne på eget forlag. Den ældst kendte bog er fra 1915

og hedder Kortfattet Vejledning i Radiotelegrafi (er desværre endnu ikke i min samling).
Lærebog i Traadløs Telegrafi Lærebog i Traadløs Telegrafi kom i 1918.
En dejlig bog på 224 sider, der giver en god og letforståelig indføring i den tids skibsstationer, med udførlig teori og gennemgang af de forskellige fabrikater af radiostationer
Moderne Radiomodtagere  Senere - i 1920 - kom bogen Moderne Radiomodtagere med undertitlen Elektronrørets Teori og Anvendelse.
En lille tynd bog på 48 sider, der primært fortæller om radiorørets opbygning og anvendelse i den tids radiomodtagere. 
Radio for Amatører  Nogle få år senere, i 1923, barslede Lund-Johansen i samarbejde med radiolærer A. M. Jensen med bogen Radio for Amatører. Bogen er på 240 sider og kunne fås både heftet og indbundet. Bogen kunne udmærket anvendes som lærebog, da den beskriver både teori og praksis.
Radio Aarbogen  Herefter begyndte Lund-Johansen sin lange række af årbøger, startende med 1924 udgaven af Radio Aarbogen.
Denne bog var et digert værk på 296 sider. Bogen indeholder alt, hvad datidens radiolytter kunne ønske at vide og Lund-Johansen havde fået flere kendte personligheder indenfor radio til at levere artikler til bogen.
Radio Aarbogen 1926  Der har sikkert været en Radio Aarbogen 1925, men jeg har ikke fundet den endnu. Til gengæld kan jeg vise Radio Aarbogen 1926. Den er på 220 sider, altså noget mindre end 1924 udgaven. Indholdet er dog absolut ikke mindre interessant, idet radiolytteren bliver informeret om de seneste landvindinger samt får en masse nyttig viden om radioteknik og antenner.
Radiofonien i Tekst og Billeder.  Som om Radio Aarbogen ikke var nok, udgav Lund-Johansen i 1926 også bogen Radiofonien i Tekst og Billeder med undertitlen Aarbogen 1926 på eget forlag. Denne bog på 176 sider blev helliget radiofonierne i både Danmark og udlandet. Ikke et ord om radioteknik 
Radiofoniens Aarbog 1928  Årbøgerne fortsatte en del år. Dette er Radiofoniens Aarbog 1928 i lidt mindre format og på 138 sider. Denne bog indeholder en blanding af beskrivelser af radiofonistationer og lidt teknik, bl.a. en beskrivelse af en moderne højselektiv 5 lampe modtager og en artikel af professor P. O. Pedersen om radiobølgernes udbredelse ved solopgang og -nedgang.
Radiofoniens Aarbog 1929 I Radiofoniens Aarbog 1929 har professor P. O. Pedersen endnu en artikel om radiobølgernes udbredelse og derudover er der artikler om moderne radiomodtagere, moderne radiodele og det europæiske bølgelængdeproblem, foruden en hel del om Radiofonien.
Radiofoniens Aarbog 1931  Jeg vil slutte denne serie af årbøger af med Radiofoniens Aarbog 1931. Dette er en bog på 80 sider med stof om det nyeste fra Danmarks Radiofoni blandet med lidt radioteknik, bl.a. en artikel om fjernsynet 1930 og moderne radiomodtagere.
Radiolytternes lommebog I perioden 1928 til 32 udgav Lund-Johansen Radiolytterens Lommebog. Jeg viser 1929 udgaven.
Den er på 128 sider i lommeformat og indeholder alle de oplysninger, datidens radiolyttere havde brug for. 
Kortbølge-Haandbog 1945  I 1945 udgav Lund-Johansen Lytterbogen 1945, Kortbølge Håndbog, med undertitlen Vejledning for Kortbølgekyttere. Bogen er på 40 sider og må antages at være forgængeren for World Radio Handbook (senere World Radio TV Handbook), idet man her kan finde frekvenser for Verdens kortbølge radiofonisendere foruden nogle praktiske oplysninger for kortbølgelytteren. 

Men inden jeg går videre med WRT, er der lige nogle andre bøger, jeg vil vise:
Radio-Diagrammer  Bøgerne med radio diagrammer. Den første hed kort og godt Radio-Diagrammer og blev udgiver i 1945.
Bøgerne indeholder hvad der står: en masse forskellige diagrammer over kredsløb der kunne anvendes i radiomodtagere og måleinstrumenter.
Radio-Diagrambogen 1946  Den næste bog hed kort og godt Radio-Diagrambogen 1946.
Titlen siger alt. 
Radio Diagram-Haandbogen 2. del  I 1947 kom så bogen Radio-Diagram-Haandbogen 2. del
Radio Diagrammer Trin for Trin  Og 1948 bragte så Radio-Diagram-Haandbogen 3. del, Radio Diagrammer Trin for Trin
Radio Konstruktørens Håndbog  Nu går der lidt tid - helt til 1954. Så udgiver O. Lund-Johansen i samarbejde med Mogens Bang, Boye Clausen, Egon Hansen og A. Olesen første bog i serien Radio-Konstruktørens Håndbog, Hvorledes Bygges - ? , med undertitlen Radio Diagram-Håndbog IV.
Radio-Konstruktørens Håndbog  Fire år senere, i 1958, kommer anden del af Radiokonstruktørens Håndbog, Hvorledes Bygges-? ; Radio Diagrambog V. Til denne bog fik Lund-Johansen hjælp af P. Dam Larsen, K. Thorborg, L. Boye Clausen, O. Norgaard, C. Olesen og Carl Christensen.
Radiokonstruktørens Håndbog  I 1962 kom den sidste bog i serien under O. Lund-Johansens ledelse: Radiokonstruktørens Håndbog, Hvorledes Bygges -?; Radio Diagrambog VI.
Denne gang fik han hjælp af A. Olesen, B. Almind, J. Fialla og K. Thorborg.
Der kom en sidste bog i serien i 1965: Radio-TV Konstruktørens Håndbog, men den var ikke under Lund-Johansens ledelse. Bogen blev dog udgivet på hans forlag World Publications. 
Rørhåndbog  Verdens Radio - Fjernsyn Rørhaandbog kom i 1955 i dansk og engelsk udgave. Heri kunne man finde data over alverdens rør, ordnet i et meget specielt tabelsystem, som umiddelbart kunne se underligt ud. Men når man lærte bogen at kende, var det umådelig let at finde alle relevante data. 
Verdens Radio Haandbog 1948  O. Lund-Johansens største succes må siges at være World Radio Handbook, senere World Radio TV Handbook. Den første udgave kom i 1947 og billeder viser sommer udgaven fra 1948. Alle bøgerne var på engelsk, men de første år kunne de fås med titel og indledning på dansk, men indholdet var på engelsk.
Bøgerne indeholdt alle de oplysninger lytteramatøren havde brug for, frekvenser, sendeeffekter og adresser på radiostationerne.
World Radio Handbook  Dette er 1955 udgaven. Bøgerne blev udgivet på enten engelsk eller tysk.
World Radio TV Handbook  Dette er 15. årgang fra 1961.
Fra 1965 blev redaktionen af World Radio TV Handbook overtaget af J. M. Frost, men bøgerne blev i mange år derefter udgivet på Lund-Johansens forlag. I dag udgives bøgerne af WRTH i England.

O. Lund-Johansen døde i september 1975, knap 84 år gammel.